• sl1.png
 • sl2.png
 • sl3.png
 • sl4.png
 • sl5.png
 • sl6.png
 • sl7.png
 • sl8.png
 • sl9.png
 • sl10.png
 • sl11.png
 • sl12.png
 • sl13.png
 • sl14.png

 

 

 

 

sala doswiadczania swiata 03

 

bezpieczne wakacje 160 133 2017
 lekkoatletyka160
 logo muzyczna160
 
 
 
 
 
 

II Międzyszkolny Festiwal Nauk Przyrodniczych

W dniu 27.10.18r. nasza szkoła była organizatorem II Międzyszkolnego
Festiwalu Nauk Przyrodniczych, który przebiegał pod hasłem
„Polska-nasza ojczyzna ".
Turniej łączył wiedzę z czterech przedmiotów biologii, chemii, geografii i
fizyki. Był przeznaczony dla uczniów klas siódmych. Wzięły w nim udział 4 szkoły podstawowe: SP 1,SP 6, SP 9 , Publiczna Szkoła Sióstr Salezjanek z Rumi . Naszą placówkę reprezentowali uczniowie : Oskar Belczewski kl. VIIe, Marcel Nazar kl.VIIIb, Damian Naczk kl.VIII b, Mateusz Witkowiak kl. VIIIe.
Zadaniem grup była realizacja zadań, na poszczególnych stanowiskach.
Podczas pracy uczniowie mogli wykazać się wiadomościami teoretycznymi oraz
umiejętnościami praktycznymi. Każda drużyna otrzymała kartę oceny, na której po wykonaniu zadania wpisywano punkty.

Drużyny rywalizowały ze sobą w następujących konkurencjach:
Chemicy polscy i ich osiągnięcia,
Jan Czochralski - polski twórca światowej elektroniki ,
Miejsca ważne w życiu Polaków,
Fauna i flora w polskiej literaturze,
Matematyka w geografii.

Wyniki turnieju:
I miejsce SP 1 Rumia
II miejsce SP 6 Rumia
III miejsce Publiczna Szkoła Sióstr Salezjanek z Rumi
IV miejsce SP 9 Rumia
Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody książkowe .

las jesienia

1logo-ramka
        niepal przy mnie  zdrowie
   puchatek             Razem-w-szkole-podstawowej
indeks       
Program dla 
 
ratuj
 
umysł