• sl1.png
 • sl2.png
 • sl3.png
 • sl4.png
 • sl5.png
 • sl6.png
 • sl7.png
 • sl8.png
 • sl9.png
 • sl10.png
 • sl11.png
 • sl12.png
 • sl13.png
 • sl14.png

 

 

 

 

sala doswiadczania swiata 03

 

bezpieczne wakacje 160 133 2017
 lekkoatletyka160
 logo muzyczna160
 
 
 
 
 
 

Organizacja roku szkolnego 2018/2019

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
1.Zimowa przerwa świąteczna
24.12.2018r.-1.01.2019 r.
Podstawa prawna
§ 3 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)
2. Ferie zimowe
11.02-24.02.2019 r.
§ 3 ust 1 pkt 2
3. Wiosenna przerwa świąteczna
18.04-23.04 2019 r.
§ 3 ust 1 pkt 3
4. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21.06.2019 r.
§ 2 ust 1
5. Ferie letnie
24.06 – 31.08.2019 r.
§ 3 ust 1 pkt 4
6. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
31 października 2018 r.
02 listopada 2018 r.
15,16,17 kwietnia 2019r.-egzamin ósmoklasisty
29 kwietnia 2019 r
30 kwietnia 2019r.
02 maja 2019 r.
 
W tych dniach szkoła prowadzi zajęcia opiekuńcze
§ 5 ust 1 pkt 1 rozp MEN w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz 1603)

 

1logo-ramka
        niepal przy mnie  zdrowie
   puchatek             Razem-w-szkole-podstawowej
indeks       
Program dla 
 
ratuj
 
umysł