INFORMATOR SZKOLNY

INFORMATOR SZKOLNYCertyfikaty

2013/2014

Liczba uczniów w szkole: 877
Oddziały przedszkolne: 145
Klasy I - VI: 732


WYCHOWAWCY KLAS:

Oddziały Przedszkolne
A - mgr Marja Sugajska, mgr Ewa Samson - klasa integracyjna
B - mgr Ewa Bodzoń
C - mgr Aleksandra Lange - Pranszke
D - mgr Dorota Mikosz, mgr Beata Radomska - klasa integracyjna
E - mgr Magdalena Malewska
F - mgr Joanna Masztalerek
G - mgr Mariola Plichta

Klasy I
A - mgr Barbara Bisha, mgr Karolina Ott - klasa integracyjna
B - mgr Iwona Jagodzińska, mgr Marianna Kowalik - Świrka - klasa integracyjna
C - mgr Alicja Kepke
D - mgr Halina Rychert
E - mgr Łucja Klepacka
F - mgr Alicja Lewandowska - Kolp, mgr Barbara Paleczny - klasa integracyjna

Klasy II
A - mgr Katarzyna Wyszecka, mgr Magdalena Kretschmer - klasa integracyjna
B - mgr Barbara Bruna
C - mgr Monika Pelplińska, mgr Jadwiga Mróz - klasa integracyjna
D - mgr Maria Hewelt
E - mgr Elżbieta Bernacka, mgr Beata Szymichowska - Kuegler - klasa integracyjna

Klasy III
A - mgr Iwona Modzelewska, mgr Agnieszka Cimochowska - klasa integracyjna
B - mgr Ewa Pionke
C - mgr Ewa Mamrot, mgr Władysława Ryta - klasa integracyjna
D - mgr Violetta Korpys
E - mgr Mirosława Papke
F - mgr Tatiana Jaworska - Hinc, mgr Katarzyna Witka - klasa integracyjna

Klasy IV
A - mgr Małgorzata Reich - klasa integracyjna
B - mgr Alina Puchalska
C - mgr Joanna Malewska
D - mgr Hanna Dzwonka - klasa integracyjna
E - mgr Danuta Podgórska

Klasy V
A - mgr Joanna Kass - klasa integracyjna
B - mgr Justyna Kreft - klasa integracyjna
C - mgr Grażyna Michalska
D - mgr Anna Gliszczyńska - Żywicka - klasa integracyjnabr /> E - mgr Aleksandra Brunat
F - mgr Justyna Senderska

Klasy VI
A - mgr Justyna Etmańska - klasa integracyjna
B - mgr Danuta Grinholc - Cichy
C - mgr Aleksandra Konkol - Naumowicz
D - mgr Iwona Jastrzębowska - klasa integracyjna
E - mgr Katarzyna Bruhn
F - mgr Dagmara Wyszomirska - klasa integracyjna


Podział nauczycieli ze względu na nauczany przedmiot w roku szkolnym 2013/2014

Język polski:
- mgr Katarzyna Bruhn
- mgr Anna Gliszczyńska - Żywicka
- mgr Justyna Etmańska
- mgr Danuta Podgórska
- mgr Justyna Senderska
- mgr Stanisława Siemaszko
- mgr Bożena Sobolewska

Historia:
- mgr Maria Bochniak
- mgr Iwona Jastrzębowska

Język angielski:
- mgr Marta Borycka
- mgr Ewa Grochowska
- mgr Joanna Malewska
- mgr Natalia Perucchetti - Pietrowska
- mgr Sylwia Wejchert
- mgr Agnieszka Wojciechowska
- mgr Katarzyna Wyszecka

Język kaszubski:
- mgr Aleksandra Pająk

Matematyka:
- mgr Bożena Block
- mgr Anna Dybikowska
- mgr Danuta Grinholc – Cichy
- mgr Irena Krzemińska
- mgr Grażyna Michalska
- mgr Halina Wiśniewska

Przyroda:
- mgr Aleksandra Brunat
- mgr Joanna Kass
- mgr Aleksandra Konkol - Naumowicz
- mgr Alina Puchalska

Informatyka:
- mgr Bożena Block
- mgr Danuta Grinholc – Cichy
- mgr Grażyna Michalska
- mgr Ewa Pionke
- mgr inż. Elżbieta Rzepa

Technika:
- mgr Robert Kozyra

- mgr Aleksandra Konkol - Naumowicz

Plastyka:
- mgr Robert Kozyra

Muzyka:
- mgr Maria Ropela

Wychowanie fizyczne:
- mgr Iwona Jastrzębowska
- mgr Jarosław Mamrot
- mgr Agata Precel
- mgr Roman Ratajczak
- mgr Maciej Szymański
- mgr Joanna Wilk


Religia:
- mgr Mirela Niećko
- mgr Bożena Popławska
- mgr Joanna Skrzypkowska
- mgr Marzena Wydra


Nauczyciele wspomagający w klasach integracyjnych:
- mgr Renata Base
- mgr Hanna Dzwonka
- mgr Joanna Kass
- mgr Justyna Kreft
- mgr Katarzyna Macyszyn
- mgr Ewa Mamrot
- mgr Iwona Plata
- mgr Beata Radomska
- mgr Anna Samp
- mgr Karina Stencel
- mgr Anna Wilmowicz
- mgr Dagmara Wyszomirska
- mgr Anna Gliszczyńska - Zywicka


Świetlica: zajęcia wychowawczo - opiekuńcze
- mgr Karolina Dempc
- mgr Karolina Klepacka
- mgr Grażyna Labudda
- mgr Mirosława Puchalska
- mgr Justyna Senderska


Biblioteka
- mgr Blandyna Ellas
- mgr Aleksandra Konkol - Naumowicz
- mgr Irena Łukaszewicz
- mgr Maria Ropela
- mgr Marzena Zarach


Rewalidacja
- mgr Irena Łukaszewicz
- nauczyciele wspomagający


Rozmiar: 2234 bajtów

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE


KOŁA ZAINTERESOWAŃ
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Gimnastyka artystyczna p. Joanna Wilk
Koło plastyczne p. Katarzyna Witka, Violetta Korpys
Koło matematyczne p. Barbara Bruna
Koło artystyczne "Teatralna Szóstka" dla klas IV-VI p. Anna Gliszczyńska - Zywicka, Justyna Senderska
Zespół wokalno - instrumentalny KANTELE p. Tatiana Jaworska - Hinc
Koło teatralne dla klas I p. Jadwiga Mróz, p. Monika Pelplińska
Koło taneczne „ Iskierki „ p. Halina Rychert
Zajęcia sportowe dla klas II i III p. Ewa Mamrot

ORGANIZACJE UCZNIOWSKIE

Samorząd Uczniowski klas I - III p. Karolina Ott, p. Władysława Ryta
Samorząd Uczniowski klas IV - VI p. Bożena Sobolewska, p. Joanna Wilk
Małe PCK p. K. Wyszecka, p. A.Kolp
Gazetka „Kleksik” p.Ewa Bodzoń, p.Alicja Kepke
Gazetka „Klas I - IV” p.Justyna Senderska p.Anna Gliszczyńska - Zywicka
Mały Banczek Klas III p. Ewa Pionke


OPIEKA NAD UCZNIEM

Biblioteka - codziennie (oprócz środy) 8:00 - 16:00

Świetlica - codziennie 7:00 - 17:00

Stomatolog
- poniedziałek 13:30 - 18:00
- wtorek 9:00 - 13:00
- środa 9:00 - 13:00
- czwartek 12:00 - 16:00
- piątek 9:00 - 12:30

Pielęgniarka - poniedziałek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 3:00

Gimnastyka korekcyjna - mgr Jarosław Mamrot, mgr Roman Ratajczak, mgr Maciej Szymański

Pedagog szkolny - mgr Barbara Bruna mgr Beata Połomska - Formella

Tyflopedagog - mgr Agnieszka Cimochowska

Psycholog - mgr Anna Suligowska

Terapia pedagogiczna - mgr Bożena Kozłowska


Godziny dyżurowania pedagoga szkolnego i psychologa znajdują się na tablicy informacyjnej na parterze.ZEBRANIA Z RODZICAMI

Semestr I
16.09.2013 r. klasy I - II
17.09.2013 r. klasy III - IV
18.09.2013 r. klasy V - VI
23.10.2013 r. konsultacje dla rodziców
19.11.2013 r. klasy I - II
20.11.2013r. klasy III - IV
21.11.2013 r. klasy V - VI
16.12.2013 r. konsultacje dla rodziców


II semestr
04.02.2014 r.klasy I - II
05.02.2014 r.klasy III - IV
06.02.2014 r.klasy V - VI
24.03.2014 r.klasy I - II
26.03.2014 r.klasy III - IV
27.03.2014 r.klasy V - VI
23.04.2014 r.konsultacje dla rodziców
20.05.2014 r.klasy I - II
21.05.2014 r.klasy III - IV
22.05.2014 r.klasy V - VI


Rozmiar: 2234 bajtów

Godziny spotkań z nauczycielami w ciągu całego roku szkolnego znajdują się na tablicy ogłoszeń.
Oprócz w/w terminów wychowawca klasy może w miarę potrzeby zorganizować spotkanie z rodzicami.

UWAGA !!!

Na terenie szkoły obowiązuje zmienne obuwie na jasnej podeszwie.
Za dewastację mienia szkoły konsekwencje ponoszą uczniowie i ich rodzice
.