• sl1.png
 • sl2.png
 • sl3.png
 • sl4.png
 • sl5.png
 • sl6.png
 • sl7.png
 • sl8.png
 • sl9.png
 • sl10.png
 • sl11.png
 • sl12.png
 • sl13.png
 • sl14.png

 

 

 

 

sala doswiadczania swiata 03

 

bezpieczne wakacje 160 133 2017
 lekkoatletyka160
 logo muzyczna160
 
 
 
 
 
 

Rekrutacja

Z dniem 1 września 2017 roku Szkoła Podstawowa nr 6 w Rumi staje się ośmioletnią szkołą podstawową, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowej (Dz.U.2017.59), na podstawie art. 117 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60).
 
Zapisy do klasy I na rok szkolny 2018/2019 dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 6 w Rumi prowadzi sekretariat. Zgłoszenie dziecka do klasy I wraz z Oświadczeniem o zamieszkaniu w obwodzie należy składać w terminie do 29 marca 2018 r.

Rekrutacja na 2018/2019 

TERMINY REKRUTACJI W SP6

 Wnioski i dokumenty do pobrania

 __________________________________________________

Zapisy uczniów prowadzi sekretariat szkoły 

Dokumenty wymagane przy zapisie dziecka do szkoły:

 • odpowiedni wniosek lub zgłoszenie zapisu - do pobrania w sekretariacie lub w zakładce druki do pobrania
 • świadectwo szkolne z poprzedniej klasy (nie dotyczy dzieci zapisywanych do oddziałów przedszkolnych i klas I)
 • odpis aktu ur. dziecka
 • dowód osobisty rodzica

Wykaz ulic należących do obwodu SP6 w Rumi.

 

 

1logo-ramka
        niepal przy mnie  zdrowie
   puchatek             Razem-w-szkole-podstawowej
indeks       
Program dla 
 
ratuj
 
umysł