• slider.png
  • slider2.png

 

sala doswiadczania swiata 03

 

bezpieczne wakacje 160 133 2017
 lekkoatletyka160
 logo muzyczna160
 
 
 
 
 
 

Język kaszubski

 1

Nauka języka kaszubskiego odbywa się w formie oddzielnego przedmiotu, który łączy w sobie treści z różnych dziedzin wiedzy.
Lekcje realizowane są często jako warsztaty oraz wycieczki, finansowane z subwencji oświatowej. Podręczniki do nauki języka uczniowie otrzymują za darmo.
Ucząc się języka kaszubskiego dzieci rozwijają postawę ciekawości, otwartości i poszanowania innych kultur, wzbogacają wiedzę o człowieku, życiu i świecie w oparciu o kontakty z otaczającą rzeczywistością oraz rozwijają i doskonalą umiejętności rozumienia, mówienia i czytania tekstów.

 

wniosek do pobrania w sekretariacie szkoły lub w zakładce druki do pobrania

 

  1. Naukę języka kaszubskiego organizuje dyrektor szkoły na pisemny wniosek, składny na zasadzie dobrowolności przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka,
  2. Wnioski składa się dyrektorowi w okresie przygotowania organizacji roku szkolnego lub przy zgłoszeniu ucznia do szkoły. Wniosek dotyczy całego okresu, nauki ucznia w szkole.
  3. Uczniowie mogą zacząć naukę w dowolnym momencie np. w klasie I lub II itd.
  4. Ocena z przedmiotu - język kaszubski jest oceną liczoną do średniej, a przedmiot wpisany jest w rubryce przedmiotów obowiązkowych. 
1logo-ramka
        niepal przy mnie  zdrowie
   puchatek             Razem-w-szkole-podstawowej
grosik160       
Program dla 
 
ratuj
 
umysł