• sl1.png
 • sl2.png
 • sl3.png
 • sl4.png
 • sl5.png
 • sl6.png
 • sl7.png
 • sl8.png
 • sl9.png
 • sl10.png
 • sl11.png
 • sl12.png
 • sl13.png
 • sl14.png

 

 

 

 

sala doswiadczania swiata 03

 

bezpieczne wakacje 160 133 2017
 lekkoatletyka160
 logo muzyczna160
 
 
 
 
 
 

Język kaszubski

 1

Nauka języka kaszubskiego odbywa się w formie oddzielnego przedmiotu, który łączy w sobie treści z różnych dziedzin wiedzy.
Lekcje realizowane są często jako warsztaty oraz wycieczki, finansowane z subwencji oświatowej. Podręczniki do nauki języka uczniowie otrzymują za darmo.
Ucząc się języka kaszubskiego dzieci rozwijają postawę ciekawości, otwartości i poszanowania innych kultur, wzbogacają wiedzę o człowieku, życiu i świecie w oparciu o kontakty z otaczającą rzeczywistością oraz rozwijają i doskonalą umiejętności rozumienia, mówienia i czytania tekstów.

 

wniosek do pobrania w sekretariacie szkoły lub w zakładce druki do pobrania

 

 1. Naukę języka kaszubskiego organizuje dyrektor szkoły na pisemny wniosek, składny na zasadzie dobrowolności przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka,
 2. Wnioski składa się dyrektorowi w okresie przygotowania organizacji roku szkolnego lub przy zgłoszeniu ucznia do szkoły. Wniosek dotyczy całego okresu, nauki ucznia w szkole.
 3. Uczniowie mogą zacząć naukę w dowolnym momencie np. w klasie I lub II itd.
 4. Ocena z przedmiotu - język kaszubski jest oceną liczoną do średniej, a przedmiot wpisany jest w rubryce przedmiotów obowiązkowych. 
1logo-ramka
        niepal przy mnie  zdrowie
   puchatek             Razem-w-szkole-podstawowej
indeks       
Program dla 
 
ratuj
 
umysł