• sl1.png
 • sl2.png
 • sl3.png
 • sl4.png
 • sl5.png
 • sl6.png
 • sl7.png
 • sl8.png
 • sl9.png
 • sl10.png
 • sl11.png
 • sl12.png
 • sl13.png
 • sl14.png

 

 

 

 

sala doswiadczania swiata 03

 

bezpieczne wakacje 160 133 2017
 lekkoatletyka160
 logo muzyczna160
 
 
 
 
 
 

Koło przyrodniczo-historyczne

 

Koło przyrodniczo – historyczne działa na terenie naszej placówki od 2008.
Opiekunkami koła są nauczycielki naszej szkoły:
Aleksandra Konkol-Naumowicz(przyroda) i Iwona Jastrzębowska(historia).
W ramach koła realizowany jest program ścieżki
przyrodniczo –historycznej „Osobliwości mojego regionu".
Jest on skierowany do uczniów klas IV, V, VI.
Podstawą programu są wycieczki do ciekawych miejsc regionu,
w którym mieszka uczeń.
Spotkania odbywają się w sobotę raz w miesiącu.

Cele programu:

 • poznanie środowiska i specyfiki regionu w którym mieszka uczeń
 • kształtowanie wrażliwości na piękno krajobrazu i kultury Kaszub
 • integracja wiedzy przyrodniczej, historycznej, geograficznej
  i kulturowej
 • wykształcenie poczucia odpowiedzialności za przyrodę
1logo-ramka
        niepal przy mnie  zdrowie
   puchatek             Razem-w-szkole-podstawowej
indeks       
Program dla 
 
ratuj
 
umysł