• slider.png
  • slider2.png

 

sala doswiadczania swiata 03

 

bezpieczne wakacje 160 133 2017
 lekkoatletyka160
 logo muzyczna160
 
 
 
 
 
 

Małe PCK

W roku szkolny 2017/2018 opiekunami "Małego PCK" są
p.A.Lewandowska-Kolp,p.Katarzyna Wyszecka

 

Program działalności szkolnego koła
„Małe PCK” klas I-III
w Szkole Podstawowej nr 6 w Rumi

 

„Polski Czerwony Krzyż jest działającą na zasadzie dobrowolności masową organizacją społeczną, która skupia ludzi dobrej woli pragnących działać społecznie nad szerzeniem zasad humanitaryzmu, rozwijaniem poszanowania czci i godności ludzkiej, ochroną zdrowia i życia ludzkiego oraz nieść pomoc wszystkim jej potrzebującym we wszelkich okolicznościach, gdy dobra te są zagrożone.”
 /statut PCK-wstęp/

Cele działania "Małego PCK":

  1. kształtowanie aktywnych postaw dzieci, ich gotowości do niesienia pomocy innym, zwłaszcza ludziom chorym, starszym, niepełnosprawnym;
  2. wychowanie dzieci w kulturze zdrowotnej, wyrabianie nawyków higieniczno-sanitarnych;
  3. budzenie potrzeb w dziedzinie profilaktyki zdrowotnej oraz przygotowanie do społecznej działalności na rzecz ochrony zdrowia i zapobieganiu nieszczęśliwym wypadkom;
  4. krzewienie uczuć przyjaźni do innych narodów oraz umiłowanie pokoju i gotowości działania w jego obronie.

Metody prowadzenia zajęć
i spotkań członków koła „Małe PCK”:

prelekcja, pogadanki,
wyrabianie nawyków higieniczno-sanitarnych;
praktyczne nabywanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy (ćwiczenia na manekinach)
ćwiczenia ekspresji plastycznej i muzycznej,
„burza mózgów”, drama 

 

1logo-ramka
        niepal przy mnie  zdrowie
   puchatek             Razem-w-szkole-podstawowej
grosik160       
Program dla 
 
ratuj
 
umysł