• slider.png
 • slider2.png

 

sala doswiadczania swiata 03

 

bezpieczne wakacje 160 133 2017
 lekkoatletyka160
 logo muzyczna160
 
 
 
 
 
 

Samorząd uczniowski


Mały Samorząd Uczniowski

logo-msu

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2016/2017 swoją działalność rozpoczął Mały Samorząd Uczniowski. Jak co roku zostaną przygotowane dla naszych uczniów liczne niespodzianki, konkursy, przedstawienia,
a także okolicznościowe imprezy jak np. dyskoteki dla klas II i III.
W tym roku szkolnym opiekunami MSU będą:
pani Joanna Ciosek i pani Marianna Kowalik-Świrska
30 września zostały przeprowadzone wybory na mocy, których wyłoniono przewodniczącą i jej dwóch zastępców, w składzie:

Przewodniczący: Adam Durałek kl.IIIa
Zastępca: Kinga Janiszewska kl.IIIh i Maja Głogowska kl.IIIf  
Członkowie: Lena Redzimska kl.IIIb, Magdalena Świrska kl.IIIc,
Klara Tymanowska kl.IIId, Judyta Ostrowska kl.IIIe,
Wiktoria Szymańska kl.IIIg

Wszystkich uczniów serdecznie zapraszamy do współpracy na rzecz Małego Samorządu Uczniowskiego oraz życzymy wielu sukcesów w nowym roku szkolnym.

Główne cele pracy Małego Samorządu Uczniowskiego:

 • wybranie najbardziej aktywnej i kreatywnej grupy dzieci - praca z nimi na rzecz szkoły,
 • wspieranie zaangażowania i pomysłów wychodzących z inicjatywy dzieci,
 • zintegrowanie uczniów klas I - III poprzez organizowanie na terenie szkoły i poza nią uroczystości, konkursów i imprez kulturalno - oświatowych
 • uczenie samorządności i aktywności na forum szkoły i poza nią
 • kształtowanie pozytywnych postaw społecznych
 • budowanie pozytywnego, sprzyjającego uczeniu się klimatu w szkole
 • tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych
 • realizowanie zadań związanych z edukacją patriotyczną, zdrowotną i ekologiczną

Zadania na rok szkolny 2016/2017samorzad

SAMORZĄD UCZNIOWSKI KLAS IV - VI

Zadania SU klas IV-VI w roku szkolnym 2016/2017

 1. Przygotowanie uroczystości związanej z rozpoczęciem roku szkolnego oraz uczczenia kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej.
 2. Reprezentacja pocztu sztandarowego wraz z nauczycielem była obecna na mszy św. w kościele. (wrzesień)
 3. Zorganizowanie i przeprowadzenie dyskoteki szkolnej z okazji Dnia Chłopaka dla klas IV-VI. Wszyscy chłopcy otrzymali słodki upominek. (wrzesień)
 4. Współudział w przygotowaniu uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz przystrojenie pokoju nauczycielskiego połączone z symbolicznym poczęstunkiem.
 5. Uczczenie pamięci zmarłych nauczycieli naszej szkoły poprzez zapalenie zniczy na ich grobach w związku z Dniem Wszystkich Świętych. (listopad)
 6. Przygotowanie uroczystości związanej z obchodami rocznicy Święta Niepodległości. Reprezentacja pocztu sztandarowego wraz z nauczycielem będzie obecna na mszy św. w kościele. (listopad)
 7. Zorganizowanie i przeprowadzenie andrzejkowej dyskoteki szkolnej dla klas IV-VI (listopad).
 8. Zorganizowanie akcji " Góra grosza"- zgodnie z wieloletnią tradycją SU klas IV - VI przeprowadził zbiórkę pieniędzy na rodzinne domy dziecka (listopad).
 9. Przygotowanie słodkiego poczęstunku dla uczniów z klas IV- VI z okazji Mikołajek (grudzień).
 10. Zorganizowanie akcji "I Ty możesz zostać świętym Mikołajem" - zbiórka upominków dla najbardziej potrzebujących dzieci w szkole (grudzień).
 11. Zorganizowanie i przeprowadzenie karnawałowej dyskoteki szkolnej dla klas IV-VI (styczeń).

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Szkoły Podstawowej nr 6 im. Aleksandra Majkowskiego w Rumi

Postanowienia ogólne:

 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Władze Samorządu Uczniowskiego są wybierane przez uczniów klas IV-VI
 3. w demokratycznych wyborach poprzedzonych przedstawieniem
 4. własnych programów przez kandydatów.
 5. Celem działania Samorządu jest:
  • uczenie się demokratycznych form współżycia;
  • kształtowanie pozytywnych postaw społecznych;
  • uczenie się współdziałania w grupie, odpowiedzialności i tolerancji.
 6. Samorząd Uczniowski broni praw uczniowskich, czuwa nad przestrzeganiem przez nich obowiązków.
 7. Samorząd Uczniowski może powołać Sąd Koleżeński, którego skład jest ustalany przez Opiekuna Samorządu Uczniowskiego
  i Radę Samorzadu.

Władze samorządu w roku szkolnym 2016/2017
Przewodnicząca: Nikola Dominikowska VI D
Zastępca: Maja Patek VI A i Paulina Wandtke VI G
Poczet sztandarowy: 
Kewin Czajkowski VI D, Daria Berent VI C, Wiktoria Szlaga VI D
Lucjan Skierka VI B, Julia Kolczyńska VI G, Paulina Koszałka VI B
Opiekunowie:
p.Bożena Sobolewska, p.Agata Pracel, p.Joanna Wilk

 

linia olowek
            bratek90owoce i warzywa90
grosik160
pij wodę150
zach.trzeźwy umysł00kubusiowi przyjaciele nat90