• sl1.png
 • sl2.png
 • sl3.png
 • sl4.png
 • sl5.png
 • sl6.png
 • sl7.png
 • sl8.png
 • sl9.png
 • sl10.png
 • sl11.png
 • sl12.png
 • sl13.png
 • sl14.png

 

 

 

 

sala doswiadczania swiata 03

 

bezpieczne wakacje 160 133 2017
 lekkoatletyka160
 logo muzyczna160
 
 
 
 
 
 

TURYSTYKA 2017

  

logo omttk

Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne

Opiekun: Aleksandra Brunat

Cele z zakresu przyswajania wiedzy:
Rozumienie pojęć z zakresu ochrony środowiska, topografii, udzielania pierwszej pomocy, krajoznawstwa, zdobywania odznak turystycznych.
P
oznanie walorów przyrodniczych parków narodowych, krajobrazowych, rezerwatów przyrody.
Po
znanie zasad udzielania pierwszej pomocy.
P
oznanie zabytków kultury Polski , a w szczególności własnego regionu.
P
oznanie pomników przyrody ożywionej i nieożywionej okolic Rumi.

Cele z zakresu kształcenia umiejętności:
Rozpoznawanie podstawowych gatunków roślin i zwierząt.
Czytanie mapy topograficznej.

Posługiwanie się mapą i planem.
Orientowanie się w terenie za pomocą kompasu.
Posługiwanie się prostymi przyrządami pomiarowymi w celu obliczania odległości w terenie, określania wysokości i wieku drzew.
Udzielenie pierwszej pomocy w nagłym wypadku.
Określenie położenia parków narodowych oraz obiektów krajoznawczych na mapie Polski.

Cele z zakresu kształcenia postaw:

 • $1  Potrzeby ochrony środowiska.

Odpowiedzialności za najbliższe otoczenie i swoje miasto.
Szacunku do dorobku kulturowego regionu i całego kraju.
Odpowiedzialności za własne i cudze zdrowie oraz bezpieczeństwo.

 

1logo-ramka
        niepal przy mnie  zdrowie
   puchatek             Razem-w-szkole-podstawowej
indeks       
Program dla 
 
ratuj
 
umysł