• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • wiezowisko1.png
  • wiezowisko2.png
  • wiezowisko3.png

 

Teatralna Szóstka wywalczyła I miejsce w X Ogólnopolskim Turnieju Teatralno- Kabaretowym „Wieżowisko”

--------------------------

 Teatralna Szóstka zajęła I miejsce w XXXIV Turnieju Teatralnym „Niebieskie Tarcze”

--------------------------

 Anastazja R. i Łukasz G. dodatkowo wrócili ze statuetką za kreacje aktorskie.

 

sala doswiadczania swiata 03

 

bezpieczne wakacje 160 133 2017
 lekkoatletyka160
 logo muzyczna160
 
 
 
 
 
 

TURYSTYKA 2017

  

logo omttk

Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne

Opiekun: Aleksandra Brunat

Cele z zakresu przyswajania wiedzy:
Rozumienie pojęć z zakresu ochrony środowiska, topografii, udzielania pierwszej pomocy, krajoznawstwa, zdobywania odznak turystycznych.
P
oznanie walorów przyrodniczych parków narodowych, krajobrazowych, rezerwatów przyrody.
Po
znanie zasad udzielania pierwszej pomocy.
P
oznanie zabytków kultury Polski , a w szczególności własnego regionu.
P
oznanie pomników przyrody ożywionej i nieożywionej okolic Rumi.

Cele z zakresu kształcenia umiejętności:
Rozpoznawanie podstawowych gatunków roślin i zwierząt.
Czytanie mapy topograficznej.

Posługiwanie się mapą i planem.
Orientowanie się w terenie za pomocą kompasu.
Posługiwanie się prostymi przyrządami pomiarowymi w celu obliczania odległości w terenie, określania wysokości i wieku drzew.
Udzielenie pierwszej pomocy w nagłym wypadku.
Określenie położenia parków narodowych oraz obiektów krajoznawczych na mapie Polski.

Cele z zakresu kształcenia postaw:

  • $1  Potrzeby ochrony środowiska.

Odpowiedzialności za najbliższe otoczenie i swoje miasto.
Szacunku do dorobku kulturowego regionu i całego kraju.
Odpowiedzialności za własne i cudze zdrowie oraz bezpieczeństwo.

 

1logo-ramka
        niepal przy mnie  zdrowie
   puchatek             Razem-w-szkole-podstawowej
grosik160       
Program dla 
 
ratuj
 
umysł